ARCHÍV‎ > ‎

Aktuálně


Historický úspěch tanečního oboru v soutěžích ZUŠ

přidáno: 24. 4. 2018 9:20, autor: Vladimír Vondráček

V pondělí a úterý 8. a 9. dubna 2018 se konala krajská soutěžní přehlídka tanečních oborů. Do novojičínského Beskydského divadla se sjelo 400 dětí ze 17 základních uměleckých škol se 40 choreografiemi. Pouze tři choreografie mohly postoupit do celostátního kola. O postup se soutěžilo dva dny ve čtyřech kategoriích. První den se předvedli tanečníci mladší a druhý den tanečníci starší. Na pódiu se vystřídaly děti ve věku 7-20 let.

Naše ZUŠ se s vítěznými choreografiemi z okresního kola představili první den. Čtvrtý ročník s choreografií Výrobní linka a šestý ročník s choreografií Žvýkačka. Oba ročníky vystoupení zvládli skvěle, a proto si také odvezli VELMI KRÁSNÉ VÝSLEDKY. A samozřejmě nejen to. Taky spoustu nových zážitků a společně strávených chvil s kamarády a pedagogy.


Do celostátního kola, které se koná na přelomu května a června postoupily pouze tři choreografie. Dvě z Nového Jičína a …chvíle napětí…... naše VÝROBNÍ LINKA.

Dětem i pedagogům patří obrovská gratulace a poděkování za výborné prezentování naši ZUŠ.

6.ročník / Žvýkačka - A. Vondráček Janíková, J.Gajdošíková - STŘÍBRNÉ PÁSMO

4.ročník / Výrobní linka - A. Vondráček.Janíková, J.Gajdošíková - ZLATÉ PÁSMO s postupem do CELOSTÁTNÍHO KOLA

úspěchy našich žáků v krajských kolech soutěží ZUŠ

přidáno: 23. 4. 2018 11:12, autor: Marcel Lipták   [ aktualizováno 23. 4. 2018 11:52 ]

V krajském kole soutěží ZUŠ ve hře na dechové nástroje získali :
Lukáš Jahnický - zobcová flétna 3. místo, (ze třídy Marcela Liptáka), Jakub Vařák - klarinet 2. místo, Karel Vetešník - klarinet 3. místo, (ze třídy Michala Gemrota), Sebastian Šupola - trubka 2. místo, )ze třídy Jiřího Pokorného), Vojtěch Prášek - trombon ze třídy Jiřího Pokorného získal 1. místo s postupem do ústředního kola, které se bude konat ve čtvrtek 3.5.2018 v ZUŠ Jana Hanuše v Praze.

V krajském kole soutěží ZUŠ ve hře na bicí nástroje získal : Jakub Vondráček 3. místo (ze třídy Petra Strahala)

V krajském kole soutěží ZUŠ v oboru sólový zpěv získaly : Veronika Jurková a Veronika Pavlátová (ze třídy Eleny Janiczakové), Aneta Rozumková (ze třídy Věry Marhevské) - 2. místa

V krajském kole soutěží ZUŠ ve hře na cimbál získali žáci ze třídy Jaroslava Kneisla : Renata Hrabovská 2. místo,  Dominik Ryška 1. místo bez postupu, Markéta Strakošová a Anna Strakošová 1. místa s postupem   do ústředního kola , cimbálové dua Markéta Strakošová - Mikuláš Nikel a Anna Strakošová - Renata Hrabovská 1. místa s postupem do ústředního kola, které se bude konat 24.5. - 25.5.2018 v ZUŠ Mikulov.

V krajském kole Soutěžní přehlídky tanečního oboru získaly žákyně ze třídy Anny Vondráček Janíkové : 6. ročník /I.stupně s choreografií Žvýkačka  - stříbrné pásmo a 4. ročník /I. stupně s choreografií Výrobní linka - zlaté pásmo s postupem do ústředního kola , které se bude konat 31.5. - 2.6.2018 v ZUŠ Uherské Hradiště.

Všem postupujícím žákům a jejich učitelům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při reprezentaci naší školy v ústředních kolech.abonentní koncerty a žáci naší zuš

přidáno: 11. 4. 2018 12:50, autor: Elena Janiczaková

Jarní čas je tradičně plný kulturních akcí. V rámci projektu pomáháme talentům, ve spolupráci s naší Základní uměleckou školou ve Frenštátě pod Radhoštěm, zaznívají na abonentních koncertech naši žáci a studenti.
Na úvod konce
rtu Janáček Ensemble, který se konal 13. března 2018 zahrál na trubku Sebastian Šupola, ze třídy pana učitele Jiřího Pokorného, za klavírního doprovodu Martiny Hanákové, Suitu B dur Josefa Pavla Vejvanovského.
Janáček Ensemble  představil divákům v našem kulturním domě díla klasického i romantického repertoáru,  mimo jiné i Antonína Rejchy nebo Antonína Dvořáka.

  Koncert Štefana Margity a Moravského klavírního tria.
Koncert byl původně zařazen na závěr páté abonentní sezóny. Pan Margita však ze zdravotních důvodů v prosinci nedorazil, koncert se tedy uskutečnil v náhradním termínu. Sám Štefan Margita zmínil hned na začátku koncertu, důvody proč, to v prosinci nevyšlo. "Tak jste se mě konečně dočkali. Já se vám všem moc omlouvám, ale tehdy v prosinci jsem byl nemocný, kdybych přijel, nezazpíval bych vám tu ani hóří."

V úvodu programu vystoupil v rámci projektu pomáháme talentům student ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm
Václav Lipka, ze třídy paní učitelky Jany Lichnovské, který zahrál na klavír skladbu Preludium cis moll od Sergeje Rachmaninova. Potom už pódium patřilo Moravskému klavírnímu triu, které publikum rozehřálo Slovanským tancem Antonína Dvořáka. A poté za velkého potlesku předstoupil před publikum sám Štefan Margita.

Vernisáž prací absolventů výtvarného oboru dostala "nový kabátek".

přidáno: 9. 4. 2018 4:18, autor: Marcel Lipták   [ aktualizováno 9. 4. 2018 4:30 ]

Letošní absolventi výtvarného oboru - Anežka Dudková, Štěpán Dostál a Martin Kundrát - zahájili výstavu svých prací v slavnostním duchu. Letos poprvé proběhlo zahájení výstavy v prostorách koncertního sálu, za účasti rodin a přátel našich absolventů. Mezi vystavenými pracemi bylo možno pozorovat různorodé výtvarné přístupy a techniky - od malby a kresby přes keramiku, klasickou a počítačovou grafiku až k land artu , happeningu a grafitti. Potěšeno bylo nejen oko, ale i sluch zúčastněných, neboť celou vernisáží se linul hudební doprovod v podání Anežky Vackové a Mariana Friedla. Ke spokojenosti návštěvníků pak přispěl jistě také raut, který připravili studenti z frenštátské  SŠHG. Rádi bychom slavnostní charakter absolventské vernisáže zopakovali i v dalších letech.

Výstava fotografií Karla Dobeše připomíná ve Frenštátě pod Radhoštěm výročí vzniku republiky

přidáno: 7. 4. 2018 0:04, autor: Marcel Lipták

Ve Výstavní síni Albína Poláška ve frenštátském Domě kultury 
byla v úterý 3. dubna 2018 v 17 hodin slavnostně zahájena výstava fotografií frenštátského rodáka Karla Dobeše. 
Výstava je první z mnoha plánovaných akcí, které budou ve Frenštátě pod Radhoštěm připomínat 100. výročí založení republiky. K vidění jsou především snímky hlavního města Prahy, ale také fotografie z Frenštátu a okolí a několika evropských metropolí. 
Vernisáž se nesla ve velmi příjemné atmosféře. 
Úvod patřil hudebnímu vystoupení v podání Anežky Vackové, studentky frenštátské Základní umělecké školy, která hostům zahrála na klavír dvě skladby.

Rodinné muzicírování v příjemné atmosféře již počtvrté

přidáno: 22. 3. 2018 8:03, autor: Vladimír Vondráček   [ aktualizováno 23. 3. 2018 2:16 ]

        Rodinné muzicírování přineslo již počtvrté setkání týmů rodinných příslušníku, kteří v soutěžním klání předvedli své hudebně taneční aranžmá na pódiu v malém sále domu kultury. Soutěžilo se stejně jako v minuých letech o velmi atraktivní ceny sponzorů, které byly nejen velkou motivací k výkonům, ale také příjemnou satisfakcí pro rodinné snažení v této již tradiční soutěžně společenské akci.
            Letošní již čtvrté Rodinné muzicírování nabídlo soutěžní přehlídku 7 zúčastněných rodin, které si připravily své velmi pestré programy. Těsně před soutěží musela bohužel kvůli nemoci odstoupit rodina Špačkových, která se zatím účastnila každého ročníku! 
            Večer příjemně plynul a po představení všech čísel vystoupil sbor Senzaband s Věrkou Marhevskou, jenž svými písněmi vyplnil čas, kdy se odborná porota radila, jak rozdělit mezi 7 soutěžících 9 zážitkových cen. V porotě zasedali bývalí a současní žáci - Anežka Vacková, Karolína Frejlichová a Marek Tragan. Při předávání cen na pódiu pak porotci konstatovali, že úkol spravedlivého rozdělení cen byl věru nelehký.
                Vše se ale zdárně podařilo zvládnout a všechny rodiny si odnesly zážitkové ceny - poukazy, které jim umožní rodinné setkání a vyžití, při němž zavzpomínají na příjemný večer soutěžního klání. Na závěr tedy ještě jednou velmi děkujeme všem sponzorům, všem soutěžícím za krásné výkony a posluchačům za krásnou atmosféru. VIVAT Rodinnému muzicírování 2020!!!


Soutěžní přehlídka tanečního oboru

přidáno: 19. 3. 2018 11:52, autor: Elena Janiczaková   [ aktualizováno 11. 4. 2018 12:52 ]

V pondělí 12. března 2018 se konala soutěžní přehlídka tanečního oboru okresu Nový Jičín. ZUŠ Nový Jičín ji tradičně zorganizovala v Novojičínském Beskydském divadle. Z naší ZUŠ se zúčastnily 4 choreografie a nutno dodat, že žáci přivezli krásné výsledky.

Posuďte sami:

Výrobní linka – 4. ročník / I. stupně (12 žáků) - Anna Vondráček Janíková - zlaté pásmo s postupem do krajského kola

Žvýkačka – 6. ročník / I. stupně (11 žáků) - Anna Vondráček Janíková - zlaté pásmo s postupem do krajského kola

Jak si kdo ustele, tak si i lehne – 7. ročník / I. stupně (13 žáků) - Anna Vondráček Janíková - stříbrné pásmo

Můžeš se o mě opřít – 2. ročník / II. stupně (Bartošová, Horníková, Husová, Chrobáková, Jandová, Marková, Šmahlíková, Vávrová, Mikesková)        Anna Vondráček Janíková - stříbrné pásmookresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu

přidáno: 18. 3. 2018 14:54, autor: Elena Janiczaková   [ aktualizováno 11. 4. 2018 12:53 ]

            Ve středu 7. března se konalo okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. Konalo se v Základní umělecké škole v Příboře. Vzhledem k tomu, že z naší Zušky jsme vyslali 12 žáků, byla nám školou nabídnuta společná přeprava mikrobusem. To hned ze začátku zformovalo věkově nesourodou skupinku dětí do perfektně stmeleného kolektivu, který si po celé dopoledne pomáhal. 
            Časově nabitý harmonogram soutěže nedával moc prostoru na přípravu a rozezpívání.  Všichni si vzájemně pomáhali, hlídali si čas vystoupení, byli ukáznění při sledování ostatních v sále během soutěžního klání. Prostě dělali nám jen radost.
Vše vygradovalo při vyhlašování výsledků,  které probíhalo se značným časovým zpožděním. Frenštátská ZUŠka má čtyři postupy do krajského kola, přičemž v dalších kategoriích ani postupy nebyly.

Ale konkrétně:

O. kategorie:    Veronika Jurková      1. místo s postupem do krajského kola    (E. Janiczaková)
                           Jana Pavelková          2. místo                                                              (E. Janiczaková)
1. 
kategorie:    Aneta Rozumková     1. místo s postupem do krajského kola    (V. Marhevská)
                           Tereza Vyvialová        2. místo                                                             (E. Janiczaková)
                           Gvenda Hubálková     2. místo                                                             (E. Janiczaková)
2. kategorie:    Adéla Pustějovská      1. místo s postupem do krajského kola    (E. Janiczaková)
3. kategorie:    Veronika Pavlátová    1. místo s postupem do krajského kola    (E. Janiczaková)
4. kategorie:    Thea Mája Hubálková 2. místo                                                            (V. Marhevská)
5. kategorie:    Kristýna Jurková        2. místo                                                             (E. Janiczaková)
6. kategorie:    Natálie Olejníčková    2. místo                                                             (E. Janiczaková)
                           Magdalena Jandová   2. místo                                                             (E. Janiczaková)
7. kategorie:    Lucie Kotrbová             3. místo                                                             (E. Janiczaková)

Hlavní dík patří neúnavné korepetitorce Andrei Bodečkové, která veškerý soutěžní repertoár s žáky a pedagogy nacvičila a přispěla tak ke zdárnému průběhu soutěže.

Úspěchy našich žáků v okresních kolech soutěží zuŠ ve hře na dechové a bicí nástroje

přidáno: 22. 2. 2018 0:48, autor: Marcel Lipták   [ Aktualizováno 22. 3. 2018 7:30 uživatelem Vladimír Vondráček ]

Ve dnech 14. a 15. února 2018 naše škola organizovala okresní kolo soutěží ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje , kdy během příjemné atmosféry a tvůrčího přístupu všech zúčastněných  soutěžilo celkem 69 žáků z okolních ZUŠ okresu Nový Jičín.  

V pátek 16.února 2018 v prostorách ZUŠJ.A. Komenského ve Studénce soutěžili  žáci ve hře na žesťové dechové nástroje a bicí nástroje. 

            

Ze všech 11 zúčastněných žáků naší ZUŠ postoupilo následujících 6 žáků :
  • Lukáš Jahnický - zobcová flétna ( uč. Marcel Lipták), Karel Vetešník a Jakub Vařák  - klarinety ( uč. Michal Gemrot ) do krajského kola, které se uskuteční  v ZUŠ J.R. Míši  v Orlové ve dnech 20. - 21.3.2018
  • Vojtěch Prášek - trombon a Sebastian Šupola - trubka ( uč. Jiří Pokorný ) do krajského kola, které se uskuteční v ZUŠ J.R. Míši v Orlové ve dnech 20. - 21.3.2018
  • Jakub Vondráček - hra na bicí soupravu ( uč. Petr Strahal ) do krajského kola, které se uskuteční v ZUŠ  Eduarda Marhuly v Ostravě Mariánských Horách ve dnech 5. - 6.4.2018

Frenštátští muzikanti nominováni na cenu Anděl 2017!

přidáno: 6. 2. 2018 4:56, autor: Vladimír Vondráček   [ Aktualizováno 6. 2. 2018 11:45 uživatelem Marian Šidlo Friedl ]

Již po sedmadvacáté se budou letos udělovat ceny České hudební akademie a letos poprvé se v nominacích objevili také muzikanti z Frenštátu pod Radhoštěm. V kategorii FOLK, která nově zahrnuje také původní kategorii world music, je totiž nominováno album Beránci a vlci vydané začátkem roku 2017 u vydavatelství Indies Scope. Jeho autorem a producentem je učitel ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm Marian Friedl (www.marianfriedl.cz) a jde o jeho osobní vizi moravské world music v podobě 60minutové attaca suity vycházející z lidové hudby východní Moravy. Suita obsahuje původní lidové písně v osobitém aranžmá i Friedlovy skladby a tématicky se zabývá průzkumem hranic mezi protiklady.

Na realizaci se podílelo 25 muzikantů z širokého žánrového spektra. Účinkuje zde trio Jitky Šuranské, Ženský sbor z Kudlovic, Sdružení nezávislých jazzmenů (v němž figuruje také absolvent frenštátské ZUŠ Martin Kocián!) a dále frenštátská kapela RukyNaDudy zaměřená na archaické styly hry a hudební nástroje z Beskyd (www.rukynadudy.cz).

Připomeňme ještě, že Marian Friedl byl součástí dvou nominovaných alb již v loňském roce. Byly to Jitka Šuranská Trio – Divé husy (Indies Scope 2016) a Jiří Slavík – Mateřština (Animal Music 2016). Album Mateřština nakonec získalo cenu Anděl 2016 v kategorii world music.

Hudební ceny Anděl 2017 budou předány v pražském Foru Karlín 20. března, ceremoniál bude přenášet Česká televize.

Blíže k CD Beránci a vlci (Indies Scope 2017): www.indies.eu/alba/3448/beranci-a-vlci/

1-10 of 192