Informace k zahájení školního roku

Výtvarný obor:  
 • Úvodní schůzka nových žáků výtvarného oboru bude ve výtvarném ateliéru (3. patro budovy ZUŠ) v 17:00 pro všechny nové žáky. 
 • Rozvrh pro stávající i nové žáky i jmenný seznam je zde a výuka dle rozvrhu začíná od pondělí 5. září 2016 (ve čtvrtek 1. září je pouze schůzka pro nové žáky)
Taneční obor:
 • úvodní schůzka nových žáků tanečního oboru je v tanečním sále (3. patro) ve čtvrtek 1. září od 16:00 pro všechny nové žáky 
 • rozvrh pro stávající i nové žáky tanečního oboru je zde a výuka dle rozvrhu začíná od pátku 2. září 2015 (v úterý 1. září jsou pouze schůzky pro nové žáky) 
 • seznam stávajících i nových žáků podle ročníků je zde
Hudební obor:
 • NOVÍ žáci zařazení do 1. nebo vyšších ročníků obou stupňů uvedení zde se dostaví se k určeným učitelům na domluvu rozvrhu 1. září od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 
 • domluvy rozvrhů stávajících žáků probíhají 1. září od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00, ve výjimečných odůvodněných případech v dalších dnech vždy v odpoledních hodinách (od 13 do 17 hodin), výuka dle domluveného rozvrhu začíná od pátku 2. září, pouze hudební díla a hudební seminář (hudební nauka) až od dalšího týdne tedy od pondělí 12. září
 • úvodní schůzka žáků ohledně společné výuky přípravného studia hudebního oboru s paní uč. Lichnovskou se uskuteční v úterý 6. září od 16:00 hodin v sále č. 7, seznam žáků přípravné hudební výchovy bude upřesněn po dodatečných talentových přijímacích zkouškách, první vyučovací hodina bude nejspíše v pátek 9. září 2016 od 13:40 - 14:25
 • schůzka pěveckého sboru se uskuteční v pátek 9. září od 14:30 hodin na učebně č. 7 - sál ZUŠ
 • soubor Houslissimo bude zkoušet pod vedením uč. V. Střálkové v úterý 14:30 – 16:15 na uč. č. 7 (zahájení pravidelné výuky v úterý 6. září 
 • zahajovací schůzky: Taneční orchestr I. bude ve středu 7. září od 16:00 v uč. č 3. a Taneční orchestr II. bude v pátek 9. září od 14:30 v uč. č 3
Domluva rozvrhu s učiteli, kteří učí částečné úvazky bude probíhat následovně:

Marian Friedl                   úterý 6. září 14 - 17 hodin
Jaroslav Kneisl                 úterý 6. září 12 - 16 hodin
Veronika Machander      čtvrtek 1. září 9 – 12 hodin
Věra Marhevská               pátek 2. září 13 – 17 hodin
Tomáš Socha                     individuální domluva

      VEDENÍ ŠKOLY VÁM PŘEJE
     POHODU ZA KAŽDOU CENU A ŽIVOT ZE VŠECH SIL!!!


Comments