Informace k zahájení školního roku

Výtvarný obor:  
 • úvodní schůzka nových žáků výtvarného oboru bude v úterý 3. září 2019 v 16:00, pro nové žáky pod Občanským sdružením pak bude v úterý 4. září 2019 v 16:30 ve výtvarném ateliéru (3. patro budovy ZUŠ)
 • výuka výtvarného oboru začíná dle níže uvedených rozvrhů ve středu 4.9.2019 
 • jmenný seznam žáků a rozvrh výtvarného oboru je zde
 • jmenný seznam žáků pod Občamským sdružením a rozvrh je zde
 • v případě, že výuka výtvarného oboru koliduje se školním rozvrhem žáka, je nutné dostavit se na organizační schůzku v úterý 3. zář 2019 16:00 – 16:30. Žák doloží platný školní rozvrh, na jehož základě bude přeřazen do jiného dne výuky výtvarného oboru. Na schůzku jsou zváni i všichni noví žáci výtvarného oboru 
Taneční obor:
 • rozvrh pro stávající i nové žáky tanečního oboru je zde a výuka dle rozvrhu, začíná od úterý 3. září 2019
 • seznam žáků TO je zde
Hudební obor:
 • NOVÍ žáci uvedení zde se dostaví se k určeným učitelům na domluvu rozvrhu 3. září od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
 • domluvy rozvrhů stávajících žáků probíhají 2. září od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00, ve výjimečných odůvodněných případech v dalších dnech vždy v odpoledních hodinách (od 13 do 17 hodin), výuka dle domluveného rozvrhu začíná od úterý 3. září, pouze hudební díla a hudební seminář (hudební nauka) až od dalšího týdne tedy od pondělí 9. září, rozvrh hudební nauky je stejný jako vloňském roce - zde
 • úvodní schůzka žáků ohledně společné výuky přípravného studia hudebního oboru s paní uč. Lichnovskou se uskuteční v úterý 3. září od 16:00 hodin v sále č. 7, seznam žáků přípravné hudební výchovy je zde, první vyučovací hodina bude v pátek 6. září 2019 od 13:40 - 14:25
 • úvodní schůzka pro všechny členy pěveckého sboru SENZABAND spojená s náborem nových členů se uskuteční v pátek 6. září od 14:30 hodin na učebně č. 7 - sál ZUŠ, sbor bude pracovat pod vedením sbormistrině Věry Marhevské následovně:
  • pátek 14:30 - 15:30 malý SENZABAND
  • pátek 15:45 - 17:00 velký SENZABAND
 • soubor Houslissimo bude zkoušet pod vedením uč. V. Střálkové v úterý 14:30 – 16:05 na uč. č. 3 (zahájení pravidelné výuky v úterý 11. září)
 • akordeonový soubor pod vedením J. Lichnovské bude probíhat v úterý 16:10 až 16:55 (zahájení pravidelné výuky od úterý 10. září)
 • klarinetový soubor pod vedením M. Gemrota bude probíhat v pátek 13:45 - 14:30 (zahájení pravidelné výuky od pátku 6. září)
 • zahajovací schůzky: SwingBand bude ve středu 4. září od 16:00 v uč. č 3. a MusicBand bude v pátek 7. září od 14:30 v uč. č 3
Domluva rozvrhu s učiteli, kteří učí částečné úvazky bude probíhat následovně:

Marian Friedl                      středa 4. září 14 – 17 hodin č. 10
Gabriela Tannertová         čtvrtek 5. září 13 - 17 hodin č. 10
Jiří Hanik                            pátek 6. září 13 - 16 hodin
Věra Fuxová                       pondělí 2. září 13 - 16 hodin č. 10
Věra Marhevská                středa 4. září 14:00 - 17 pátek 6. září 13:40 – 17 hodin sál č. 7


      VEDENÍ ŠKOLY VÁM PŘEJE
     POHODU ZA KAŽDOU CENU A ŽIVOT ZE VŠECH SIL!!!


Comments