O škole‎ > ‎

Hudební obor

            Hudební obor je rozdělen na sekci klávesových nástrojů, dechových nástrojů, smyčcových a strunných nástrojů. Cílem výuky je vychovat a připravit žáky jak pro zájmovou uměleckou činnost, tak i pro profesionální studium na konzervatoři a jiných střední, vyšších a vysokých školách s uměleckým zaměřením. V každém ročníku vykonávají žáci postupové zkoušky. Všichni žáci vystupují během roku na veřejných předehrávkách podle celoročního plánu, určených zejména rodičům. Dále se výborní žáci představují a reprezentují na veřejných koncertech a akcích pořádaných nejen školou, ale také jinými institucemi města. Žáci ukončující studium prvního nebo druhého stupně se představují na veřejném absolventském koncertě. Při této příležitosti jsou absolventi odměněni upomínkovými předměty, drobnými dárky a záznamem svého absolventského koncertu na DVD.

Závěrečný koncert hudebního oboru - Foto Lucie&Martin PicturesComments