Zaměstnanci školy

PhDr. Vladimír Vondráček, Ph.D. - ředitel školy
Mgr. Marcel Lipták  - zástupce ředitele školy
Mgr. Věra Fuxová 

OBOR TANEČNÍ:

Ing. Anna Vondráček Janíková
Ing. Adriena Bordovská - t.č. na MD
Jana Gajdošíková

Mgr. Petra Jarošová 

SPRÁVA ŠKOLY:

Monika Kubenková - ekonomka
Radim Žižka - školník 
Comments