Ing. Adriena Bordovská


Věnovala se tanci na naší ZUŠ a vrátila se jako bývalá absolventa k tanci na pozici učitelky již při studiu vysoké školy. Po jejím ukončení začala pracovat na ZUŠ na plný úvazek.
Tanec patří od nepaměti mezi nejpřirozenější základní způsoby vyjádření člověka. Má důležitou estetickou a kulturní polohu při vnímání krásy, síly a dynamiky lidského těla. Při výuce se vychází z přirozeného pohybu, který nás provází každý den, a děti jsou vedeny k vlastnímu osobitému tanečnímu projevu. Žáci se učí během studia sebereflexi, emočnímu vnímání, kreativitě – to vše v pestré škále tanečních technik, které žáci nabývají v unikátním zázemí výborně koncepčně řešeného tanečního sálu s moderním vybavením.
V dnešní době je tanec jako kultivovaný pohyb s vnitřním emočním prožitkem velmi důležitý pro harmonický rozvoj dětí a mládeže – s vědomím tohoto nabízíme studium tanečního oboru na naší škole, jehož cílem je umělecky kultivovaný člověk schopný přirozeného tvůrčího tanečního projevu.
V tanečním oboru jsou vyučovány základy klasického, moderního i lidového tance, ale i další techniky a vyjadřovací postupy. Výuka tohoto oboru je atraktivní zejména pro dívky, chlapci se ke studiu hlásí spíše výjimečně. Výsledky tanečního oboru jsou pravidelně prezentovány na akcích školy.
Comments