Antonie Žižková

Zde mě můžete kontaktovat mailem:      
Antonie Žižková, učitelka hry na housle, PHV a hry malých hudebních těles (smyčcový orchestr a komorní hra) absolvovala Ostravskou konzervatoř v houslové třídě profesora Josefa Sochora vletech 1960 - 66.

 Po absolvování konzervatoře nastoupila jako učitelka hry na housle, HN a PHV v Lidové škole umění v Novém Jičíně. Od roku 1970 hraje jako jeden ze zakládajících členů v Komorním orchestru P.J. Vejvanovského v Novém Jičíně na violu. V době existence tíbvojického kvarteta se aktivně podílela na působení tohoto hudebního tělesa.

 Od roku 1979 působí p. uč. Žižková na naší Základní umělecké škole. Vychovala několik generací žáků na smyčcové nástroje a přispěla tak k obohacení kulturního života města.

Comments