Ing. Anna Vondráček Janíková

    
Vystudovala Gymnázium v Novém Jičíně, kde také absolvovala TO ZUŠ. Dále vystudovala VŠB Technickou univerzitu Ostrava, Ekonomickou fakultu – obor Sportovní management a Lidovou konzervatoř Ostrava – obor Taneční, pohybová a rytmická  průprava pro děti. Během studia na ZUŠ v Novém Jičíně byla přijata na taneční  konzervatoř v Brně a Praze – studium z rodinných důvodů neukončila. V současné době
 se věnuje zejména moderním tanečním technikám.
Comments