Mgr. Jaroslav Kneisl

Narodil se ve Valašském Meziříčí. V šesti letech ho přihlásili rodiče do místní Základní Umělecké Školy a o rok později začal, z popudu otce, hrát na cimbál u paní Růženy Děcké, která zde tento nástroj vyučuje. Po absolvování I. stupně v ZUŠ k cimbálu přilnul natolik, že se rozhodl po ukončení základní školy pokračovat v jeho studiu na konzervatoři. V roce 2000 byl přijat na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži do cimbálové třídy prof. Růženy Děcké. Zde také v roce 2004 složil maturitní zkoušku a nyní se připravuje na ukončení studia na konzervatoři absolutoriem.
Comments