Martina Hanáková


Na ZUŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm se věnuji dlouholeté pedagogické činnosti - aprobace - hudební obor -
hra na klavír - sólově a komorní hra.

 Spolupracuji s tanečním oborem a ostatními hudebními obory jako korepetitor. S žáky se účastníme okresních, krajských soutěží a přehlídek, ve kterých dosahujeme velmi pěkných výsledků.

Comments