Talentové přijímací zkoušky

Talentové Přijímací zkoušky do školního roku 2020/2021

 • Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru proběhnou ve třech 60 minutových blocích v úterý 9.6.2020 od 15:00 do 18:00 hodin. 
 • Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru proběhnou ve středu 10.6.2020 a čtvrtek 11.6.2020 v půlhodinových blocích od 13:00 do 17:00 hodin.
 • Talentové přijímací zkoušky do tanečního oboru proběhnou ve čtvrtek 11.6.2020 ve čtyřech 60 minutových blocích od 13:00 do 17:00 hodin.

                       Opět jsme pro Vás připravili objednávání na konkrétní časy.

(registrujte svou přihlášku přes www.izus.cz ZDE !!!)

Těšíme se na Vás při přijímacím řízení do školního roku 2020/2021 
Požadavky k přijímacím talentovým zkouškám v jednotlivých oborech :

Hudební obor
 •  ověření  hudebního sluchu a rytmického cítění  - zpěv  připravené lidové písně, poznávání dur a moll akordů, rozpoznávání vysokých a nízkých tónů, stoupající a klesající melodie, poznávání jedno-, dvoj- a více zvuků, opakování a poslech tónů, vytleskání rytmu opakováním rytmického modelu 
 • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Výtvarný obor 
 • Přijímací talentové zkoušky na Výtvarný obor se skládají z talentové zkoušky, která probíhá přímo na místě a z posouzení domácích prací (celkem 5).
Požadavky na domácí práce
 • Uchazeči do 10 let: 5 výtvarných prací (kresby/plastiky...), které dítě tvořilo na základě vlastní představy (bez předlohy). Jako inspirace je vhodná četba pohádek a různých příběhů pro děti, ilustrování vlastních zážitků (výlet, návštěva zoo apod.).

  Nemáme zájem o práce typu omalovánek, zároveň pro nás nejsou relevantní práce, v nichž děti překreslují podle předlohy (např. populární postavy z dětských filmů, Manga apod.) K posouzení talentu nejsou vhodné ani rukodělné výrobky, které vznikly na základě návodu. Pokud se dítě věnuje rukodělné tvorbě, pak stojíme pouze o ty práce, které dítě tvořilo zcela samostatně, na základě vlastní fantazie.

  Prostorové práce (keramika, plastelína apod.), prosím, prezentujte prostřednictvím vytištěné fotografie.

  Formát plošných prací (malba, kresba, grafika) by neměl přesáhnout formát A2, v opačném případě, prezentujte tyto práce prostřednictvím vytištěné fotografie.

  Prosíme, každou práci označte jménem a příjmením dítěte a jeho věkem.

  Pokud by Vám a Vašim dětem scházela inspirace pro tvorbu, pak můžete využít několika doporučených námětů:

  ·         Jak jsem putoval vesmírem (komiks - kresba)

  ·         Podivné zvířátko (modelování – plastelína, hlína)

  ·         Kouzla a čáry zlého čaroděje (portrét – kresba/malba)

  ·         V břiše velryby (kresba/malba)

  ·         Šperk pro krále džungle (modelování, tvorba z papíru)

   

  Uchazeči 11-18 let: 5 výtvarných prací (kresby/plastiky...):

  ·         3 práce na základě vlastní představy - jako inspirace je vhodná četba, hudba, ilustrování vlastních zážitků

  ·         2 práce studijního charakteru (kresba podle reality – portrét/figura/zátiší)

  Studijní práce vytvářejte, prosím, podle reálného modelu (např. zátiší - váza, jablko, krabička) - ne podle fotografie

   

  Nemáme zájem o práce vytvořené podle předlohy (např. populární postavy z filmů, Manga apod.)

  K posouzení talentu nejsou vhodné ani rukodělné výrobky, které vznikly na základě návodu. Pokud se věnujete rukodělné tvorbě, pak stojíme pouze o ty práce, které jste tvořili zcela samostatně, na základě vlastní fantazie.

  Prostorové práce (keramika, plastelína apod.), prosím, prezentujte prostřednictvím vytištěné fotografie.

  Formát plošných prací (malba, kresba, grafika) by neměl přesáhnout formát A2, v opačném případě, prezentujte tyto práce prostřednictvím vytištěné fotografie.

  Prosíme, každou práci označte svým jménem, příjmením  a věkem.

  Pokud by Vám scházela inspirace pro tvorbu, pak můžete využít několika doporučených námětů:

  ·         Můj nejlepší přítel (portrét)

  ·         Moje největší dobrodružství s kamarády (komiks)

  ·         Šperk pro filmovou hvězdu (korálky/plastelína/papír/hlína/textil)

  ·         Co chci změnit na tomto světě (koláž, kresba)

   

  Kritéria hodnocení výtvarných prací uchazečů (není řazeno sestupně – každý z bodů má rovnocenné postavení)

  1.       Míra samostatnosti při tvorbě – absence zásahů dospělé osoby

   (pokuste se vyvarovat jakýmkoli zásahům do výtvarného projevu Vašeho dítěte, abychom práci dobře ohodnotili, potřebujeme, aby byla co nejvíce autentická)

   

  2.       Zvládnutí kresby a malby odpovídající věku uchazeče (zachycení tvaru, detailů, prostoru, kompozice, precizita, uvolněnost linie, cit pro barvu).

   

  V kresbě u věkové kategorie 5-10 let neposuzujeme schopnost věrného zachycení reality, nýbrž schopnost nakreslit okolní svět „po svém“. Sledujeme schopnost vnímat detaily, zajímá nás také rozložení prvků na ploše papíru. V neposlední řadě sledujeme úroveň jemné motoriky - plynulost linie. Sledujeme schopnost volit a kombinovat barvy a také precizitu práce v ploše (nepřetahování linií). Přihlížíme k výrazným odlišnostem v úrovni kresby a malby vztahující se k rozdílu ve věku uchazečů kategorie 5-10 let.

   

  Kresba a malba uchazečů ve věku 11-18 let je posuzována co do zvládnutí zachycení reality (např. kresba zátiší, portrétu). Sledujeme schopnost vnímat detaily okolního světa (tvary, proporce, světlo, stín, barva) zajímá nás také rozložení prvků na ploše papíru. V neposlední řadě sledujeme úroveň jemné motoriky - plynulost linie. Sledujeme schopnost volit, kombinovat a mísit barvy, pracovat s barevným kontrastem i harmonií. Přihlížíme k výrazným odlišnostem v úrovni kresby a malby vztahující se k rozdílu ve věku uchazečů kategrie 11-18 let.

   

  3.       Míra tvořivosti a fantazie - schopnost vytvářet a vyjadřovat vlastní představy prostřednictvím výtvarné tvorby.

  Posuzujeme, do jaké míry je uchazeč schopen vytvářet vlastní fantazijní představy a na jejich základě vytvořit výtvarnou práci. Zajímá nás, jak dokáže uchazeč přetvářet běžnou realitu a nacházet nová řešení – „mít nové nápady“.

   

  4.       Schopnost komunikace s vyučujícím

  schopnost vyjádřit své potřeby, vést dialog o svém tvůrčím záměru, hodnotit svou práci i práci druhých„nebát se mluvit“


Taneční obor 
 • ověření pohybových schopností, hudebního a rytmického cítění  , zpěv a vytleskání rytmu a dalších prvků známé lidové písně ,  předvedení základních pohybových prvků, ověření základních vrozených pohybových dispozic, držení a vedení těla při chůzi, běhu a podobně
 • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Comments