Talentové přijímací zkoušky

Talentové Přijímací zkoušky do školního roku 2020/2021
 • Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru proběhnou ve třech 60 minutových blocích v úterý 9.6.2020 od 15:00 do 18:00 hodin. 
 • Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru proběhnou ve středu 10.6.2020 a čtvrtek 11.6.2020 v půlhodinových blocích od 13:00 do 17:00 hodin.
 • Talentové přijímací zkoušky do tanečního oboru proběhnou ve čtvrtek 11.6.2020 ve čtyřech 60 minutových blocích od 13:00 do 17:00 hodin.

Opět jsme pro Vás připravili objednávání na konkrétní časy.

(registrujte svou přihlášku přes www.izus.cz ZDE !!!)

Podle vyjádření MŠMT je v aktuální situaci možná následující organizace přijímacích talentových zkoušek:

Dle Pravidel pro konání přijímacího zkoušky stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 5. 2020, které bylo vzato na vědomí vládou jako Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 18. 5. 2020 č. 555) bude následující organizace přijímacích talentových zkoušek:

 • zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,
 • přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m.
 • jednoho uchazeče bude doprovázet maximálně jeden zákonný zástupce - doprovázející osoba, která musí mít v budově školy roušku!
 • pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro účastníky,  zákonné zástupce (případně jiné doprovázející osoby) také povinnost předložit čestné prohlášení o absenci těchto příznaků. (formulář čestného prohlášení ke stažení zde)
 • zároveň bude platit výjimka z nošení roušek (pokud nedojde ke změně) pro účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku v rámci místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m.
 • vstup do školy bude umožněn dle rozpisu do jednotlivých oborů po skupinách do maximálně 15 osob.

Těšíme se na Vás při přijímacím řízení do školního roku 2020/2021 
Požadavky k přijímacím talentovým zkouškám v jednotlivých oborech :

Hudební obor
 •  ověření  hudebního sluchu a rytmického cítění  - zpěv  připravené lidové písně, poznávání dur a moll akordů, rozpoznávání vysokých a nízkých tónů, stoupající a klesající melodie, poznávání jedno-, dvoj- a více zvuků, opakování a poslech tónů, vytleskání rytmu opakováním rytmického modelu 
 • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Výtvarný obor 
 • Přijímací talentové zkoušky na Výtvarný obor se skládají z talentové zkoušky, která probíhá přímo na místě a z posouzení domácích prací (celkem 5).

  Požadavky na domácí práce

  Uchazeči do 10 let: 5 výtvarných prací (kresby/plastiky...) – upřednostňujeme práce tvořené na základě dětské fantazie (ne podle předlohy). Prostorové práce (keramika, plastelína apod.) prezentujte prostřednictvím vytištěné fotografie.
  Prosíme, každou práci označte jménem a příjmením dítěte a jeho věkem.

  Uchazeči 11-18 let: 5 výtvarných prací (kresby/plastiky...):
  3 práce na základě vlastní představy - jako inspirace je vhodná četba, hudba, ilustrování vlastních zážitků (nemáme zájem o práce podle předlohy – např. Manga apod.)

  2 práce
  studijního charakteru (kresba podle reality – portrét/figura/zátiší)
  Studijní práce vytvářejte podle reálného modelu (např. zátiší - váza, jablko, krabička) - ne podle fotografie.
  Prostorové práce (keramika, plastelína apod.) prezentujte prostřednictvím vytištěné fotografie.
  Prosíme, každou práci označte svým jménem, příjmením a věkem

Taneční obor 
 • ověření pohybových schopností, hudebního a rytmického cítění, zpěv a vytleskání rytmu a dalších prvků známé lidové písně ,  předvedení základních pohybových prvků, ověření základních vrozených pohybových dispozic, držení a vedení těla při chůzi, běhu a podobně

 • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Comments