talentové Přijímací zkoušky

Talentové přijímací zkoušky
(registrace pomocí přihlášky přes www.izus.cz!!!)

novinka - objednáváme na konkrétní čas - odbavení bez čekání :-)

na Základní uměleckou školu ve Frenštátě pod Radhoštěm proběhnou 
od úterý 5. června 2018 do čtvrtka 7. června 2018 . 

Hudební obor : středa a čtvrtek 6.6. a 7.6.2018 od 13:00 do 17:00 hod.

Výtvarný obor : úterý 5.6.2018 od 16:00 do 18:00 - ateliér VO 3. patro

Taneční obor : čtvrtek 7.6.2018 od 14:00 do 18:00 - taneční sál 3. patro 

Registrace všech uchazečů, kteří chtějí přijít k přijímacím zkouškám proběhnou  pomocí přihlášky,  vyplněnou on-line přes www.izus.cz
Vyplněnou přihlášku  vytiskněte ( není podmínkou )  a s podpisem zákonného zástupce uchazeče přineste k talentovým přijímacím zkouškám. Požadavky k přijímacím talentovým zkouškám v jednotlivých oborech :

Hudební obor
  •  ověření  hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv  připravené lidové písně, poznávání dur a moll akordů, rozpoznávání vysokých a nízkých tónů, stoupající a klesající melodie, poznávání jedno-, dvoj- a více zvuků, opakování a poslech tónů, vytleskání rytmu opakováním rytmického modelu), 
  • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Výtvarný obor 
  •  ověření výtvarného cítění pro linii, tvar a barvu prokáží zájemci kresbou-malbou na místě (zároveň prosíme přineste s sebou 5 výtvarných prací uchazeče k posouzení talentu), 
  • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Taneční obor 
  • ověření pohybových schopností, hudebního a rytmického cítění (společný zpěv známé lidové písně a vytleskání jejího rytmu), předvedení základních pohybových prvků, ověření základních vrozených pohybových dispozic, držení a vedení těla při chůzi, běhu a podobně
  • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Comments