talentové Přijímací zkoušky

Pro talentové přijímací zkoušky

připravíme stejně jako loni  objednávání na konkrétní časy.

Bližší informace k přijímacím zkouškám do školního roku 2019/2020 ,

které proběhnou od 4.6. do 6.6.2019 

budou k dispozici v květnu 2019

(registrovat svou přihlášku můžete již nyní přes www.izus.cz ZDE !!!)

nejsou zatím však k dispozici termíny.

Těšíme se na Vás při přijímacím řízení do školního roku 2019/2020 
Požadavky k přijímacím talentovým zkouškám v jednotlivých oborech :

Hudební obor
  •  ověření  hudebního sluchu a rytmického cítění  - zpěv  připravené lidové písně, poznávání dur a moll akordů, rozpoznávání vysokých a nízkých tónů, stoupající a klesající melodie, poznávání jedno-, dvoj- a více zvuků, opakování a poslech tónů, vytleskání rytmu opakováním rytmického modelu 
  • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Výtvarný obor 
  •  ověření výtvarného cítění pro linii, tvar a barvu prokáží zájemci kresbou-malbou na místě
  • s sebou přineste 5 výtvarných prací uchazeče k posouzení talentu 
  • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Taneční obor 
  • ověření pohybových schopností, hudebního a rytmického cítění  , zpěv a vytleskání rytmu a dalších prvků známé lidové písně ,  předvedení základních pohybových prvků, ověření základních vrozených pohybových dispozic, držení a vedení těla při chůzi, běhu a podobně
  • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Comments