talentové Přijímací zkoušky

Talentové přijímací zkoušky
(registrace pomocí přihlášky přes www.izus.cz!!!)

novinka - objednáváme na konkrétní čas - odbavení bez čekání :-)

na Základní uměleckou školu ve Frenštátě pod Radhoštěm proběhly 
od úterý 6. června 2017 do čtvrtka 8. června 2017 . 

Hudební obor : středa a čtvrtek 7.6. a 8.6.2017 od 13:00 do 17:00 hod.

Výtvarný obor : úterý 6.6.2017 od 16:00 do 18:00 - ateliér VO 3. patro

Taneční obor : čtvrtek 8.6.2017 od 14:00 do 18:00 - taneční sál 3. patro 

Registrace všech uchazečů, kteří chtěli přijít k přijímacím zkouškám proběhla  pomocí přihlášky,  vyplněnou on-line přes www.izus.cz
Vyplněnou přihlášku jste vytiskli a s podpisem zákonného zástupce uchazeče přinesli k talentovým přijímacím zkouškám. Požadavky k přijímacím talentovým zkouškám v jednotlivých oborech :

Hudební obor
  ověření  hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv  připravené lidové písně, poznávání dur a moll akordů, rozpoznávání vysokých a nízkých tónů, stoupající a klesající melodie, poznávání jedno-, dvoj- a více zvuků, opakování a poslech tónů, vytleskání rytmu opakováním rytmického modelu), ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Výtvarný obor 
– ověření výtvarného cítění pro linii, tvar a barvu prokáží zájemci kresbou-malbou na místě (zároveň prosíme přineste s sebou 5 výtvarných prací uchazeče k posouzení talentu), ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Taneční obor 
– ověření pohybových schopností, hudebního a rytmického cítění - zpěv a vytleskávání rytmu a dalších prvků na známých písní, předvedení základních pohybových prvků, ověření základních vrozených pohybových dispozic, držení a vedení těla při chůzi, běhu a podobně, ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Comments