talentové Přijímací zkoušky

Talentové přijímací zkoušky
(registrace pomocí přihlášky přes www.izus.cz!!!)

stejně jako loni !! - objednáváme na konkrétní čas (přidali jsme další časy!!!)

odbavení bez čekání :-)

na Základní uměleckou školu ve Frenštátě pod Radhoštěm proběhnou 
od úterý 5. června 2018 do čtvrtka 7. června 2018 . 

Hudební obor : středa a čtvrtek 6.6. a 7.6.2018 od 12:30 do 18:00 hod.

Výtvarný obor : úterý 5.6.2018 od 16:00 do 18:00 - ateliér VO 3. patro

Taneční obor : čtvrtek 7.6.2018 od 13:00 do 18:00 - taneční sál 3. patro 

Registrace všech uchazečů, kteří chtějí přijít k přijímacím zkouškám proběhnou  pomocí přihlášky,  vyplněnou on-line přes www.izus.cz
Vyplněnou přihlášku  vytiskněte (není podmínkou)  a s podpisem zákonného zástupce uchazeče přineste k talentovým přijímacím zkouškám. 


Požadavky k přijímacím talentovým zkouškám v jednotlivých oborech :

Hudební obor
  •  ověření  hudebního sluchu a rytmického cítění  - zpěv  připravené lidové písně, poznávání dur a moll akordů, rozpoznávání vysokých a nízkých tónů, stoupající a klesající melodie, poznávání jedno-, dvoj- a více zvuků, opakování a poslech tónů, vytleskání rytmu opakováním rytmického modelu 
  • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Výtvarný obor 
  •  ověření výtvarného cítění pro linii, tvar a barvu prokáží zájemci kresbou-malbou na místě
  • s sebou přineste 5 výtvarných prací uchazeče k posouzení talentu 
  • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Taneční obor 
  • ověření pohybových schopností, hudebního a rytmického cítění  , zpěv a vytleskání rytmu a dalších prvků známé lidové písně ,  předvedení základních pohybových prvků, ověření základních vrozených pohybových dispozic, držení a vedení těla při chůzi, běhu a podobně
  • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty

Comments