Šablony II - ZUŠka plná života

Šablony II - ZUŠka plná života

sablona
Název projektu: Šablony II - ZUŠka plná života

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012059

Popis projektu:
            Pedagogové ZUŠ Frenštát p. R. čerpají benefity v rámci osobnostně sociálního a profesního rozvoje - vzdělávání učitelů: osobnostně sociální rozvoj (DVPP, mentoring, inkluze, atd.), spolupráce s pedagogy z jiných škol, tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky,  profesní rozvoj pomocí koučingu a supervizí; aktivit rozvíjejících ICT - využití ICT ve vzdělávání (práce s iPady), realizace projektových dnů a komunitně osvětových setkání.

Harmonogram projektu:
  • Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.2.2019
  • Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.1.2021
  • Celkový obnos v projektových aktivitách činí: 781 602 Kč,- Kč
Comments