ÚŘEDNÍ DESKA

2018-08-21 
VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA MÍSTO UČITELE KYTARY

  2018-08-08 
  VYDÁNÍ DODATKU Č. 2 K ŠVP
   • Dne 8. 8. 2018 byl vydán Dodatek č. 2 k ŠVP, který rozšiřuje výukové možnosti hudebního oboru naší školy o hru na harfu. Úplné znění dodatku je zde. Účinnost Dodatku je od 1. 9. 2018.

   2018-07-23 
   VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA MÍSTO UČITELE TANEČNÍHO OBORU

    2018-05-10 
    INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
    • dokument k problematice GDPR - je zde
    • kontaktní údaje na pověřence:
     název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s., 
    • IČ: 25884646,
     sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
     kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz.
     Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat. Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali uvedeného e-mailu.

    2017-02-23 
          Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb. 
    • Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
    • Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
    • Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

    Pokladní hodiny pro placení hotovostním způsobem: kancelář školy - středa 15 - 17 hodin
    Podřízené stránky (1): Školní vzdělávací program
    Comments