ÚŘEDNÍ DESKA

2018-05-10 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • dokument k problematice GDPR - je zde
 • kontaktní údaje na pověřence:
  název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s., 
 • IČ: 25884646,
  sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
  kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz.
  Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat. Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali uvedeného e-mailu.

2017-02-23 
      Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb. 
 • Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
 • Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
 • Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

Dokumenty:

Podřízené stránky (1): Školní vzdělávací program
Comments