Večerní výtvarné kurzy - nabídka

Pestrá nabídka večerních kurzů v nových prostorách ZUŠ

Večerní výtvarné kurzy se po dobu posledních 6 let staly osvědčenou možností, jak se může široká veřejnost v našem městě zabývat na poli výtvarného umění rozvíjením svého výtvarného talentu a cítění. Pro letošní rok ve spolupráci s osvědčenými lektory nabízíme následující 4 výtvarné kurzy:

1. kurz  – lektor Mgr. Pavel Strnadel – kurz specializace v malbě a kresbě s možností doplnění dalších technik dle zájmu uchazečů.

2. kurz – lektor ak. soch. Zdeněk Jalůvka – kurz s průřezovými tématy: malba, kresba, grafika, keramika, smalt, prostorová tvorba a figurativní tvorba

3. kurz – lektor Mgr. Martina Kopáčková – kurz zaměřený na výtvarná a lidová řemesla: výroba šperků a dekorací, smaltování, práce s textilem, plstění, výroba mozaiky, práce s papírem, práce s hlínou, nově enkaustika, malování na sklo a další.

4. kurz – lektor Mgr. Martina Kopáčková – kurz ARTETERAPIE: Arteterapie je jednou z cest rozvíjení tvořivosti a originality, které potřebujeme v různých oblastech života. Seznámíme se se základními výtvarnými technikami , nahlédneme do dějin umění, seznámíme se s metodou kreslení "pravou mozkovou hemisférou" a s výtvarnými způsoby práce se symboly a sny.

Večerní výtvarné kurzy budou probíhat v novém ateliéru v ZUŠ v počtu 20 lekcí po 3 hodinách od konce září 2013 do cca května 2014. Fotogalerie z loňských ročníků je k vidění na www.zusfrenstat.cz .

 Večerní kurzy FOTOGRAFIE

„Přijďte si zafotit a posunout své fotografické vidění ...“ Kurz je zaměřen na praktický nácvik a zpětnou vazbu všech účastníků fotografické dílny. Budeme pracovat s přirozeným světlem i zábleskovými a stálými světly. Během devíti fotografických setkání se seznámíte se základy fotografie i náročnějšími fotografickými technikami v profesionálním fotoateliéru. Kurz je určen jak pro začínající, tak pro mírně pokročilé fotografy. Více na www.fotokurzfren.8u.cz

 NOVĚ - večerní kurzy SWING DANCE v novém tanečním sále ZUŠ

Kurz je určen párům i jednotlivcům, tedy všem, které jazzová hudba motivuje k tanci. Zdokonalíme se v pohybu těla, správné swingové rytmizaci a především v čitelném vedení partnerky a pozorném sledování partnera. Stylově načerpáme z prvků Lindy Hop, Charlestonu, Balboa a Blues, které využijeme ve cvičeních tak, abychom postupně zvládali párovou improvizaci s kterýmkoliv partnerem na jakoukoliv skladbu v libovolném tempu. Více na www.swing-dance.cz.


Na jednotlivé kurzy se hlaste telefonicky nebo mailem u příslušných lektorů v termínu do 20. září 2013:


1. kurz - Mgr. Pavel Strnadel - tel. 605 564 527, mail:
pavel.strnadel@zusfrenstat.cz
2. kurz - ak. soch. Zdeněk Jalůvka - tel. 737 316 785, mail:
zdenek.jaluvka@zusfrenstat.cz
3. + 4. kurz - Mgr. Martina Kopáčková - tel. 721 274 575, mail:
johankakopackova@seznam.cz
kurzy fotografie – Tomáš Gardelka – tel. 731 086 087, mail: tomasgardelka@email.cz
kurz swing dance – Radka a Robert Sítkovi - tel. 725 833 120, mail: RaR@swingdance.cz


Na setkání s vámi se těší Vladimír Vondráček, ředitel školy.

Comments