ZUŠ Frenštát

pod Radhoštěm

„Naší vizí je,

aby s námi všichni prožívali a sdíleli atmosféru tvořivosti a přátelských vztahů ve škole,

která nás učí nejen “řemeslu“, ale také důležitým hodnotám

jako je odpovědnost, sebeúcta, svoboda a tolerance.“


Z důvodů konání přijímacích talentových zkoušek se omezuje výuka v jednotlivých oborech následovně:

Hudební obor – výuka se nekoná od úterý 8. 6. 2021 do čtvrtka 10. 6. 2021 včetně

Taneční obor – výuka se nekoná ve čtvrtek 10. 6. 2021

Literárně dramatický obor – výuka je bez omezení

Výtvarný obor – výuka je bez omezení


Nejbližší události z našeho kalendáře

Najdete nás

Informace o škole

Základní umělecká škola Frenštát pod Radhoštěm

Tyršova 955, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel.: +420 556 835 701

Email: info@zusfrenstat.cz

ID datové schránky: rwvnf5b

Zřizovatel školy

Moravskoslezský kraj,

28. října 117, 702 18 Ostrava, Česká republika

tel.: +420 556 622 222; e-mail: posta@msk.cz; ID: 8x6bxsd

IČ: 70890692; www.msk.cz


Děkujeme našim sponzorům