ZUŠ Frenštát

pod Radhoštěm

„Naší vizí je,

aby s námi všichni prožívali a sdíleli atmosféru tvořivosti a přátelských vztahů ve škole,

která nás učí nejen “řemeslu“, ale také důležitým hodnotám

jako je odpovědnost, sebeúcta, svoboda a tolerance.“

ve čtvrtek 10.11.2022 se uskutečnil nádherný projekt.

Vážený pane řediteli, milí laskaví přátelé ze ZUŠ,

velmi Vás zdravím a chci moc poděkovat za krásný podvečer, za velkou podporu, za ochotu podporovat dobré věci.

Bylo to úžasný zážitek, a to nejen hudební, výborní byli i mladí uvaděči koncertu, všechny děti, a vůbec Vy všichni. Moc nás těší, že jste se rozhodli podpořit v rámci Laskavce právě rodiny s dětmi se zrakovým či kombinovaným postižením a ranou péči pro ně – v našem regionu. Je to pro nás velká pomoc v těchto všelijak náročných časech.

Za celý tým rané péče velmi zdraví

Kristina Mezníková

Tanec pod hvězdami 2022

Nejbližší události z našeho kalendáře

Úřední hodiny
ředitel PhDr. Vladimír Vondráček

středa 14:30 - 15:00 hodin

Pokladní hodiny pro placení hotovostním způsobem - kancelář školy
ekonomka Monika Kubenková

středa 15 - 17 hodin

Najdete nás

Informace o škole

Základní umělecká škola Frenštát pod Radhoštěm

Tyršova 955, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel.: +420 556 835 701

Email: info@zusfrenstat.cz

ID datové schránky: rwvnf5b

Zřizovatel školy

Moravskoslezský kraj,

28. října 117, 702 18 Ostrava, Česká republika

tel.: +420 556 622 222; e-mail: posta@msk.cz; ID: 8x6bxsd

IČ: 70890692; www.msk.cz


Děkujeme našim sponzorům