Martin Trubač

Vystudoval teologickou fakultu na UP Olomouc a biologii pro ZŠ a SŠ na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. V letech 1998 – 2012 působil jako učitel na ZŠ Záhuní ve Frenštátě p. R. a na VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici. V současné době pracuje jako muzejní pracovník.

Věnuje se amatérskému divadlu. Na školách, kde učil, vedl divadelní kroužky pro mládež. Od roku 1999 až doposud režijně vede Amatérskou divadelní společnost Waterloo ve Frenštátě p. R. Za dvacet let působení v této společnosti má na svém kontě více než 30 divadelních inscenací (např. Moliére: Lakomec, Voskovec a Werich: Těžká Barbora, J. Janků: Prokletí rodu Baskerwillů, G. Feydeau: Brouk v hlavě, O. Daněk: Čtyřicet zlosynů a jedno neviňátko, G. B. Shaw: Svatá Jana, E. Schmit: Hotel mezi dvěma světy a další).